Leiðbeiningar um brunavarnir við eldri byggingarreglugerð nr. 441/1998

Nr.Útgáfa:Heiti
18.7 BR1Leiðbeiningar um frágang brunavarna á aðaluppdráttum
71.BR1Brunavarnir á tjaldsvæðum
71-A BR2Smáhýsi á lóðum
71.4 BR2Brunavarnir í samkomutjöldum (áður leiðbeining 137)
75.1 BR1Reglur um staðsetningu garðstofa
79.14 BR3Plastefni í þök
84 BR2Reglur um notkun sorpíláta úr plasti
98.1 BR2Brunahönnun timburhúsa
102.6 BR2Opnunarbúnaður á svalaskýlum
104 BR1Brunavarnir í fjöleignahúsum
106.11 BR2Kennslustofur þar sem er sérstök áhætta
107.22 BR2Ákvörðun hámarksfjölda í samkomuhúsum
108.1 BR3Leiðbeiningar um sölustaði flugelda
111.8 BR1Loftræsting á hleðsluherbergjum
115.9 BR2Reglur um brunavarnir vinnubúða
116 BR1Landbúnaðarbyggingar
117 BR2Gas, sprengiefni, olíur, skoteldar
126.2 BR2Burðarvirki (áður leiðbeining 129)
135.7 BR1Leiðbeiningar um val og frágang útveggjaklæðninga
135.10 BR1Reglur um notkun samlokueininga
141.1 BR2Um hönnunarbruna
143.1 BR2Leiðbeining um framsetningu brunahönnunar
144.1 BR2Brunaprófanir
147.1 BR3Byggingarefni
148.1 BR2Klæðningar í flokki 1
149.1 BR3Klæðningar í flokki 2
150.1 BR2Eldtreg gólfefni, G
151.1 BR2Eldhindrandi þakklæðning, T
153 BR1Dæmi brunahólfandi veggi, hæðarskil og hurðir
157.1 BR2Öryggisfjarlægðir
158.4 BR2Leiðbeining um hönnun flóttaleiða
160 BR3Neyðarlýsingar og útiljós
161.1 BR1Reglur um sjálfvirk brunaviðvörunarkerfi
162 BR2Gátlisti fyrir sprinklerteikningar
162.1Leiðbeiningar um eftirlit, prófun og viðhald sjálfvirkra úðakerfa
162.1aDælubúnaður fyrir sjálfvirk úðakerfi. Reglur og leiðbeiningar. Hönnun uppsetning og prófun
Viðauki "A" Skoðunarskýrsluform fyrir blautkerfi
Viðauki "B"Skoðunarskýrsluform fyrir þurrkerfi
Viðauki "C"Skoðunarskýrsluform fyrir forvirk kerfi
Viðauki "D"Skoðunarskýrsluform fyrir brunadælu
Viðauki "E"Rennsliprófunarform heimæðar úðakerfis
Viðauki "F"Merking á stýribúnaði úðakerfa
Viðauki "G"Úttektarskýrsluform fyrir blautkerfi
Viðauki "H"Úttektarskýrsluform fyrir þurrkerfi
Viðauki "I"Úttektarskýrsluform fyrir forvirk kerfi
Viðauki "J"Úttektar -/prófunarskýrsluform brunadælu
Viðauki "K"Rennslisfræðilegar upplýsingar úðakerfis
Viðauki "L"Dæmi um einlínumynd fyrir blautt úðakerfi (PDF-skjal)
Viðauki "M"Dæmi um einlínumynd fyrir blautt úðakerfi (ZIP-skrá)
Viðauki "N"Dæmi um einlínumynd fyrir þurrt úðakerfi (PDF-skjal)
Viðauki "O"Dæmi um einlínumynd fyrir þurrt úðakerfi (ZIP-skrá)
Viðauki "P"Dæmi um einlínumynd fyrir brunadælu (PDF-skjal)
Viðauki "Q"Dæmi um einlínumynd fyrir brunadælu (ZIP-skrá)
162.2aTilkynning um gerð þjónustusamnings varðandi viðhald og eftirlit sjálfvirks úðakerfis
163.2Leiðbeiningar um frágang stigleiðslu
163.2 EyðublaðYfirlýsing um þrýstiprófun og úttekt á stigleiðslu
165 BR1Leiðbeiningar um val og staðsetningu handslökkvitækja
166.1 BR1Loftræstikerfi
167.1 BR1Reyklosun
168 BR3Leiðbeiningar um geymslu á ammoníum nítrat NH4NO3 áburði (kjarna)
168.3 BR1Sprengihættusvæði
192 BR1Eldstæði og reykháfar
194 BR2Leiðbeiningablað um gerð og staðsetningu ofanjarðartanka fyrir eldfima vökva í flokki III.1 (díselolíu)
195.7 BR3Notkun á brennanlegri röra einangrun
196.13-14 BR1Olíuskiljur og útloftun
197 BR1Reglur um brunavarnir spennistöðva
198.1 BR3Gaslagnir
206.5 BR1Um fjölda flóttaleiða
208.1 BR2Flóttaleiðir sem opnast út
208.2 BR2Leiðbeiningar um opnara á hurðum í flóttaleiðum
208.3 BR2Leiðbeiningar um rafdrifnar rennihurðir í flóttaleiðum
Rgl.614/2004 BR1Leiðbeiningar um brunahönnun og áhættumat í veggöngum
12.2000Bálkestir og brennur. Leiðbeiningar Ríkislögreglustjóra, Hollustuverndar ríkisins (Umhverfisstofnunar) og HMS
10.1993 Brunavarnir á bensínstöðvum. Reglur HMS um brunavarnir bensínstöðva frá október 1993.
10.1993Leiðbeiningar um F-gas í atvinnuhúsnæði. Reglur HMS um uppsetningu og frágang F-gas búnaðar í atvinnuhúsnæði frá október 1993.
Leiðbeiningar um um F-gas á heimilum. Leiðbeiningar HMS um uppsetningu og frágang F-gas búnaðar á heimilum, sumarbústöðum, húsvögnum og húsbílum.
Leiðbeiningar um slökkvivatn í byggingum.
Leiðbeiningar um slökkvivatn í bygginum (Excel-skjal)